Współpraca

Propozycje tekstów prosimy wysyłać na pismoprywatne@gmail.com

(formatowanie tekstu: docx/pdf, Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5).

Do tekstu prosimy dołączyć krótką notkę biograficzną.